Гарантиран високоскоростен интернет

Безжична доставка на Интернет свързаност до клиента. Подходяща за клиенти, отдалечени от изградените комуникационни мрежи в населените места. Предлагаме интернет свързаност на честота 5.4 GHz с професионална високоскоростна техника (upto 200mb/s) в райноте на Пловдив, Пазарджик, Панагюрище и др. Без обвързващ дългосрочен договор.

Софтуерна и хардуерна поддръжка и услуги

Софтуерно обслужване на фирми и частни лица. Оптимизация на работния процес. Инсталиране, преинсталиране и конфигуриране на Windows и Linux. Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на пощенски сървъри

Изграждане и администриране на локални мрежи

Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи за фирми. Проучване, проектиране и реализация на кабелни и оптични мрежи. Структурно окабеляване на Вашия дом или офис. Свързване в мрежа на отдалечени обекти. Изграждане на безжични мрежи (отдалечени и локални (Wireless LAN))

ТЕА Пловдив ЕООД е лицензиран доставчик на интернет услуги в областите София, Пловдив, Пазарджик и други населени места и индустриални зони (индустриална зона Радиново, промишлена зона на "Голямоконарско шосе", Пловдив). На пазара е от 1996г. Първоначално като интернет дистрибутор и риселър на ТТМ ООД, а от 1999г. като самостоятелен интернет доставчик.

ТЕА Пловдив разполага с висококвалифицирани специалисти, богат опит и капацитет в следните области: