Гарантиран високоскоростен интернет:

 • ВИСОКОСКОРОСТЕН WIRELESS – достъп до Интернет чрез безжична доставка на Интернет свързаност до клиента. Подходяща за клиенти, отдалечени от изградените комуникационни мрежи в населените места. Предлагаме свързаност на честота 5.4 GHz с професионална високоскоростна техника (upto 200mb/s)


  - Статичен публичен IP адрес
  - Без обвързващ дългосрочен договор
  - Без месечни ограничения на обема на download или upload на Интернет трафика

Изграждане на локални мрежи:

 • Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи за фирми
 • Проучване, проектиране и реализация на кабелни и оптични мрежи
 • Структурно окабеляване на Вашия дом или офис
 • Свързване в мрежа на отдалечени обекти
 • Изграждане на безжични мрежи (отдалечени и локални (Wireless LAN))
 • Инсталиране на мрежови устройства (маршрутизатори (routers), комутатори (switches), сървъри и др.)
 • Интегриране на решения за IP пренос на глас и данни (VoIP)
 • Изграждане на виртуални частни мрежи (VPN)
 • Монтаж и асемблиране на комуникационнни шкафове

Продажба на компютри и компоненти:

 • Теа Пловдив ЕООД предлага продажба на компютри, компютърни компоненти, конфигурации, периферни устройства - нови и втора употреба

Софтуерни услуги:

 • Софтуерно обслужване на фирми и частни лица
 • Оптимизация на работния процес
 • Инсталиране, преинсталиране и конфигуриране на Windows и Linux
 • Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на пощенски сървъри
 • Инсталиране и деинсталиране на софтуер
 • Чистене на вируси, шпионски софтуер, програми с прикрито нежелано действие (viruses/spyware/adware)
 • Изграждане на файлови, пощенски, VPN сървъри и рутиращи системи
 • Възстановяване на данни и архиви
 • Отстраняване на неотложни проблеми и сривове в системите
 • Цялостна поддръжка и изграждане на локални мрежи, компютърни системи и периферия
 • Консултации за ъпгрейд на компютърни конфигурации и закупуване на нови
 • Монтаж и демонтаж на хардуер
 • Диагностика на хардуер, премахване на хардуерни и софтуерни проблеми и

Уеб услуги

 • ТЕА Пловдив предлага изработка и поддръжка на уеб сайтове, регистрация и пререгистрация на домейни и гъвкави хостинг решения