Wireless покритие в района на общините Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Съединение, Стамболийски, Куклен

Възможност за WLAN свързаност към Интернет в следните населени места: Пловдив, промишлена зона на "Голямоконарско шосе", промишлени зони Север и Изток, индустриална зона Радиново, Огняново, Мало Конаре, Хаджиево, Крали Марко, Левски, Елшица, Сбор, Славовица, Горно Вършило, Долно Вършило, Церово, Найден Герово, Драгомир, Царацово, Войводиново и др. в тези райони.